நாட்டின் அபிவிருத்திக்கு அதிகாரிகள் இடமளிப்பதில்லை எனவும், கஞ்சா தொழிற்துறையானது அதன் மூலம் அதிகளவான தொழில் வாய்ப்புக்களை உருவாக்கக்கூடியதொரு தொழில் எனவும் இராஜாங்க அமைச்சர் டயானா கமகே தெரிவித்தார்.

“அதிகாரிகள் இந்த நாட்டை உண்கிறார்கள்.. இந்த நாட்டை அபிவிருத்தி செய்ய அதிகாரிகள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள். ஆனால் எல்லா அதிகாரிகளும் அல்ல. அரசாங்க அதிகாரிகள் அரசாங்கத்தின் மீது சேறு பூசும் தாக்குதல்களை மேற்கொள்வது பயனற்றது.

இந்த சேற்றுக்கு நான் பயப்படவில்லை. அதிகாரிகளுக்கு நான் பயப்படவில்லை. என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைக் காட்டியுள்ளேன். அவர்கள் இதைப் பிடித்தாலும் எனக்கு கவலையில்லை.

இவர்கள் பந்தைப் பிடித்துக்கொண்டு ஓடுகிறார்கள். சொன்னது புரியவில்லை. அதுதான் இந்தப் பிரச்சினைக்குக் காரணம். ஒன்று சொல்லி இன்னொன்று பேசுகிறார்கள்.

கஞ்சா வளர்த்து வெளிநாட்டிற்கு அனுப்புவது பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தேன். கஞ்சா வளர்த்து சுருட்டு செய்வோம், பீடி செய்வோம், தெருவோரமாக விற்போம் என்று நான் சொல்லவில்லை.

இதை யாருக்கும் கொடுக்குமாறு நான் கேட்கவில்லை. நாட்டிற்கு டாலர்களை கொண்டு வர இது ஒரு வழி. நான் யாரிடமும் கஞ்சா அடித்து பாதையில் விழச் சொல்லவில்லை. இதைப் பயன்படுத்துபவர்கள் ஏராளம்.

நம் நாட்டில் கஞ்சா 6000 வருட வரலாறு கொண்டது. அது உணவில் போடப்பட்டுள்ளது. இது புகையாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதை ஒரு தொழிலாகவே பார்க்கிறேன். இந்த நாட்டில் லட்சக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும். கேக், பிஸ்கட், அழகுசாதனப் பொருட்கள் மற்றும் எண்ணற்ற பொருட்களை தயாரிக்க இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த நாட்களில் வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பற்பசையை பயன்படுத்துகிறேன். கஞ்சாவிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டது. இதிலிருந்து பல பொருட்கள் தயாரிக்கலாம்.

தேரை மனப்பான்மையிலிருந்து விடுபடவில்லை என்றால், நாம் வெளியேற முடியாது. சிஸ்டம் மாற்றத்தை நீங்கள் கண்டால், முதலில் அதை நீங்களே பாருங்கள்.”