அ /ஹோராபொள முஸ்லிம் வித்தியாலயம் இம்முறை வெளியாகியுள்ள புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் 100 % சித்தியைப் பெற்று(  பரீட்சையில் பங்கு பற்றிய அனைத்து மாணவர்களும் 70 புள்ளிகளிற்கு மேல் பெற்றுள்ளனர் ) முன்னணி பாடசாலையாக வலம் வருகின்றது. தொடர்ந்தும் சிறந்த பெறுபேறுகளை  பெற்று வரும் இந்தப்  பாடசாலை இம்முறையும் சிறப்பான பெறுபேறுகளைப் பெற்று வெற்றி இலக்கினை அடைந்துள்ளது.   அதேபோன்று 100 புள்ளிகளுக்கு மேல் 29 மாணவர்களும், வெட்டுப் புள்ளியான  143 புள்ளிகளுக்கு மேல் 8 மாணவர்களும் பெற்று எமது பிரதேசத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர். 

1.M. மஹதி  162

2.M.R.M நப்லி  143

3.N.ஹனீப்  168

4.N.M யூஸுப்  152

5.M.A ஆயிஷா  166

6.M.அப்ரினா  149

7.N.P நிஹாதா  147

8.M.A.F ஷாரா  143

தொடர்ந்தும் பல சாதனைகளைச்  செய்யும் இப்  பாடசாலையின் வரலாற்றுச் சுவடுகளில் பதியப்பட வேண்டிய மிகச்சிறந்த வெற்றிவாகையாக இது இம்முறையும் பதியப்பட்டுள்ளது. 

இந்த மாணவர்களை வளப்படுத்தி,  வழிப்படுத்திய  ஆசிரியர் உட்பட அதிபர் மற்றும் அனைத்து  ஆசிரியர்களுக்கும் எமது வாழ்த்துக்கள்.