தம்புள்ளை பள்ளிவாசலை அகற்றுவதாக அறிவித்தலொன்று விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக விடிவெள்ளி பத்திரிகை செய்தியொன்றினை வெளியிட்டுள்ளது.