ஜனாஸாக்களை எரிப்பதில் நிபுணர் குழு விடாப்பிடி - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி 076 665 9 665

Saturday, November 7, 2020

ஜனாஸாக்களை எரிப்பதில் நிபுணர் குழு விடாப்பிடி


(Boomudeen Malik)
 கொரோனாவினால் மரணிக்கும் ஜனாஸாக்களை அடக்கம் செய்வது குறித்து இன்று இடம்பெற்ற கூட்டம் முடிவின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

மருத்துவ நிபுணர் குழுவே இன்று கூடி  ஆராய்ந்துள்ளது. ஜனாஸாக்களை எரிக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டிலேயே குழுவிலுள்ள சிலர் இருப்பதால் -  கூட்டம் முடிவின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்டது. மீண்டும் கூடி ஆராயவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.


No comments:

Post a Comment