அனைத்து அருங்காட்சியகங்களும் மறு அறிவித்தல் வரை பூட்டு - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி 076 665 9 665

Monday, October 26, 2020

அனைத்து அருங்காட்சியகங்களும் மறு அறிவித்தல் வரை பூட்டு

மத்திய கலாச்சார நிதியத்தின் கீழ் நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள அனைத்து அருங்காட்சியகங்களும் மறு அறிவித்தல் வரையில் மூடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

No comments:

Post a Comment