அளுத்கம, பயாகல, பேருவளையில் தொடர்ந்தும் தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி 076 665 9 665

Sunday, October 25, 2020

அளுத்கம, பயாகல, பேருவளையில் தொடர்ந்தும் தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு


 அளுத்கம, பயாகல மற்றும் பேருவளை பொலிஸ் பிரிவுகளில் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு சட்டம் மீள அறிவிக்கும் வரையில் தொடர்ந்து நீடிக்கும் என இராணுவ தளபதி ஷவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

No comments:

Post a Comment