மாகொல முஸ்லிம் அநாதை இல்ல பழைய மாணவர் சங்கத்தின் கடிதத் தலைப்புடன் கூடிய கூகுல் விண்ணப்பப்படிவம் ஒன்றினை இணைத்து, 'தந்தை இழந்த பிள்ளைகளுக்கு மாதம் 8000 ரூபாய்' எனும் தலைப்பில் சமூக வலைத் தளங்களில் பரப்பபப்டும் செய்தியில் எவித உண்மையும் இல்லை என பழைய மாணவர் சங்க செயலாளர்  முனவ்வர் காதர்  Flash News க்கு தெரிவித்தார்.

அவ்வாறான எந்த அறிவிப்பையும் தமது சங்கம் வெளியிடவில்லை எனவும், அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களுக்கும் தமது சங்கத்துக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை எனவும், மாகொல முஸ்லிம் அநாதை இல்ல பழைய மாணவர் சங்க செயலாளர்  தெரிவித்தார்.

இணைய விண்ணப்பப் படிவத்தை தயாரித்து, அநாதை சிறுவர்களின் தகவல்களை சேகரிக்கும் நடவடிக்கைகள், திட்டமிட்ட  குழுவொன்றினால் சேகரிக்கபப்டுவதாக சந்தேகிக்கும் மாகொல முஸ்லிம் அநாதை இல்ல பழைய மாணவர் ச‌ங்கம்,   அவ்வாறு சேகரிக்கப்படும் தகவல்கள் தவறாக பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதால், தமது சங்கத்துடன் தொடர்பு அற்ற குறித்த விண்ணப்பம் தொடர்பில் விழிப்புடன் செயற்படுமாறும், அந்த விண்ணப்பம் தொடர்பில் தமது சங்கம் எந்த்த பொறுப்பினையும் ஏற்காது எனவும் பழைய மாணவர் சங்க செயலாளர்  தெரிவித்தார்.

மாகொல முஸ்லிம் அநாதை இல்ல பழைய மாணவர் சங்கத்தின் பெயரை பயன்படுத்தி முன்னெடுக்கப்படும் இந்த் நடவடிக்கை தொடர்பில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும்  தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துள்ளதாக அவர் கூறினார்.