கெகிராவை, நிதிகமையைச்  சேர்ந்த நிப்ராஸ் எனும் மொறட்டுவை பல்கலைக்கழக மாணவன் குருநாகல்- பொல்கஹவலையில் இடம் பெற்ற வாகன விபத்தில் உயிரிழந்தார்.