நாளை(25) முதல் மீண்டும் 2 மணி நேரம் 20 நிமிடங்கள் மின்வெட்டினைமேற்கொள்ள பொது பயன்பாட்டு ஆணைக்குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளது