2022 ஆம் ஆண்டில் இலங்கையின் பொருளாதாரம் சுமார் 8 வீத வீழ்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

2023 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் இருந்து இலங்கையின் பொருளாதாரம் படிப்படியாக மீள முடியும் என 2023 இற்கும் அதற்கு அப்பாலுக்குமான நாணய மற்றும் நிதியியல் துறைக் கொள்கைகள் குறித்து அறிக்கை ஒன்றை வௌியிட்டு மத்திய வங்கி இதனை குறிப்பிட்டுள்ளது.

பின்னர் குறித்த வளர்ச்சியை முறையாக பராமரிக்க முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.