அனுராதபுர மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இஷாக் ரஹுமான் அவர்களின் வேண்டுகோளிற்கு இணங்க Global Ehsan Relief நிறுவனத்தின் அனுராதபுர மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் முன்னால் இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏ.ஆர்.வஸீம் அவர்களின் முயற்சியில் அந்நிறுவனத்தின்  பணிப்பாளர் முஹம்மத் ஜரூக் அவர்களினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிதியொதிக்கீட்டின் கீழ் கஹட்டகஸ்திகிலிய, துருக்குறாகம "தாறுல் ஈமான் பெண்கள் அரபுக் கல்லூரியில்" நிர்மாணிக்க்கப்பட்ட  புதிய பள்ளிவாயல் கட்டிடம் மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக 2022.12.23 அன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இஷாக் ரஹுமான் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் கஹட்டகஸ்திகிலிய பிரதேச சபை உறுப்பினர் சஹீத், சமூக சேவையாளர் ARM தாறிக், நிறுவனத்தின் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் தலால் அஹமட்,  ஊடகப் பிரிவு பொறுப்பாளர் ஆதில் மற்றும் அஸ்பாக்  உற்பட,  துருக்குறாகம பள்ளிவாயல் நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள், கிரிப்பாவ பள்ளிவாயல் நிர்வாக சபை தலைவர், பிரதேசவாசிகள் என பலரும் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.