ஜனாஸாக்களை வலுக்கட்டாயமாக எரிப்பதை நிறுத்தல் உள்ளிட்ட 10 கோரிக்கைகளை முன்வைத்து, நடந்த பேரணி பற்றி, சுமந்திரன் Mp பாராளுமன்றத்தில் 09.02.2021 ஆற்றிய உரை.