குருநாகல் ,மல்லவபிடிய, அல் ஹம்றா ஆரம்ப பாடசாலை வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டு மல்லவபிடிய எனும் கிராமத்தில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அல் ஹம்றா ஆரம்ப பாடசாலையில் 2020 நடைப்பெற்ற புலமைபரிசில் பரிட்சையில் ( மூன்றாவது Batch ) 13 மாணவர்கள் சித்தியடைந்து சாதனை படைத்துள்ளார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

அதிபர் J.M. மாஹிர்  உட்பட ஆசிரிய குழாத்திற்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.

மாணவர்களின் விபரம்

1.சல்மா 187

2.ஹம்தா  178

3. ராகிப்  174

4. அஸ்மா 172

5.ரிபாதா  170

6.ஆயிஷா 169

7.சஹதி  167

8.ஸய்னப்  165

9.ஹம்தா  165

10.நஹ்தா 163

11.அப்துல் ரகுமான்  162

12.சாஜிதா  162

13.யூனுஸ் 162

(தகவல். S.A P.Lமுஹம்மத்)