ஶ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு! - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி - 076 665 9 665

Thursday, October 22, 2020

ஶ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு!


இதன்போது எதிர்க்கட்சியில் இருந்த பலரும் முஸ்லிம் காங்கிரஸின் பிரதித் தலைவர் ஹாபிஸ் நஸீர் அஹமட்டுக்கு எதிராக கூச்சலிட்டனர்.

இதன்போது அரசாங்கத் தரப்பின் உறுப்பினர்கள் தமது மேசைகளைத் தட்டி தமது ஆதரவினைத் தெரிவித்தனர்.

No comments:

Post a Comment