க.பொ.த (உ/த) பரீட்சை எழுத இருக்கும் மாணவர்களின் நலன்கருதி கனேவல்பொல முஸ்லீம் மகா வித்யாலயத்தில் சகல பாடங்களுக்குமான வழிகாட்டல் செயலமர்வுகள்

2020ஆம் ஆண்டில் க.பொ.த (உ/த) பரீட்சை எழுத இருக்கும் மாணவர்களின் நலன்கருதி கனேவல்பொல முஸ்லீம் மகா வித்யாலயத்தில் சகல பாடங்களுக்குமான வழிகாட்டல் செயலமர்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் இரண்டாவது கட்டம் கடந்த 2020.09.17 ஆம் திகதி ஆரம்பமானது. அதன் முதல் அமர்வில் தமிழ் பாடத்திற்கான கருத்தரங்கு பாடசாலை புதிய கட்டிடத்தில் நடைபெற்றது.

இதன் வளவாளராக ஆசிரியர் முஸாதிக்  அவர்கள் வருகை தந்தார்கள்.  இக்கருத்தரங்கிற்கான சகல வசதிகளையும், உதவிகளையும்  கனேவல்பொள GEDO அமைப்பு ஏற்பாடு செய்திருந்தது. கனேவல்பொள GEDO அமைப்பு பாடசாலையின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக பல்வேறுபட்ட வடிவங்களில் உதவிகள் செய்து வருகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post