கொழும்பு பங்கு சந்தைக்கு புதிய தலைவர் நியமனம் - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி - 076 665 9 665

Sunday, June 28, 2020

கொழும்பு பங்கு சந்தைக்கு புதிய தலைவர் நியமனம்

கொழும்பு பங்கு சந்தையின் புதிய தலைவராக துமித் பெர்ணான்டோ ஏகமானதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஜூலை மாதம் முதலாம் திகதி முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் அவர் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.No comments:

Post a Comment