சிறைச்சாலை கூரையின் மீது ஏறி கைதிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி 076 665 9 665

Wednesday, November 18, 2020

சிறைச்சாலை கூரையின் மீது ஏறி கைதிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில்


வெலிகட சிறைச்சாலையின் கைதிகள் சிலர் சிறைச்சாலை கூரையின் மீது ஏறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தங்களுக்கு உடனடியாக பிணை வழங்குமாறு கோரி இவ்வாறு கைதிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது

No comments:

Post a Comment