பாடசாலை இவ்வருடம் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படும் திகதி வெளியானது. - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி 076 665 9 665

Wednesday, November 18, 2020

பாடசாலை இவ்வருடம் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படும் திகதி வெளியானது.


மேல்மாகாணம் மற்றும் லொக்டவுனில் உள்ள பகுதிகளை தவிர ஏனைய அனைத்து பாடசாலைகளிலும் தரம் 6-13 வரை நவம்பர்-23 முதல் ஆரம்பம்

No comments:

Post a Comment