பாடசாலை மாணவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு! - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி - 076 665 9 665

Monday, November 2, 2020

பாடசாலை மாணவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு!


மூன்றாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக அரச பாடசாலைகள் நவம்பர் மாதம் 09 ஆம் திகதி மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படவிருந்த நிலையில் மேலும் இரண்டு வாரத்திற்கு குறித்த கால எல்லையை நீடிக்க கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்

No comments:

Post a Comment