කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද ජලය නැහැ


අද දිනයේ කොළඹ 12,13,14,15යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම  අත්හිටුවන බව ජලසම්පාදන මණ්ඩලය පවසයි.

මේ අනුව රාත්‍රී 10 සිට පැය 8 ක කාලයක් මෙලෙස ජලසැපයුම අත්හිටුවේ.

මේ අතර කොළඹ 01 සිට 11 දක්වා අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය බෙදාහරින බව ජලසම්පාදන මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post