2020.07.14 ஆம் திகதி வரை அறிக்கையிடப்பட்ட தேர்தல் முறைப்பாடுகள் - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி 076 665 9 665

Wednesday, July 15, 2020

2020.07.14 ஆம் திகதி வரை அறிக்கையிடப்பட்ட தேர்தல் முறைப்பாடுகள்

2020. 07.13 ஆம் திகதி பி.ப 4:00 மணி முதல் 2020.07.14 ஆம் திகதி பி.ப 4:00 மணி வரை அறிக்கையிடப்பட்ட மொத்த தேர்தல் முறைப்பாடுகள் தொடர்பில் தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கை வருமாறு.

No comments:

Post a Comment