எமது செய்தி தளத்தில் (www.flashnews.lk) பிரசுரமாகும் தனிநபர்களது ஆக்கங்கள், கட்டுரைகள், நேர்காணல் என்பவற்றை எமது தளத்திற்கு அனுப்பும் நபர்களே அச் செய்திகளுக்கு பொறுப்பாளர்களாவர்.

எமது தளத்தில் பிரசுரமாக்குவதற்காக அனுப்பப்படும் அனைத்து செய்திகளும் எழுத்தாளர்களை உறுதி செய்த பின்னரே எமது தளத்தினூடாக பிரசுரமாகும். வெளியிடப்பட்ட செய்திகளினூடாக தெரிவிக்கப்படும் பின்னூட்டல்களுக்கு எழுத்தாளர்களே பொறுப்பு.