வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றிசெலுத்தும் மக்கள் சந்திப்பு - Flash News

Breaking Updates

Home Top Ad

விளம்பரப் பகுதி - 076 665 9 665

Sunday, August 16, 2020

வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றிசெலுத்தும் மக்கள் சந்திப்பு

நடைபெற்று முடிந்த பொதுத்தேர்தலில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இஷாக் ரஹுமான் அவர்களின் வெற்றிக்காக வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றிசெலுத்தும் மக்கள் சந்திப்பு ஹொரொவ்பொத்தான ரத்மல கிராமத்தில் நடைபெற்றது.

இதன்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இஷாக் ரஹுமான் அவர்களின் வெற்றியினை மக்கள் பாற்சோறு பகிர்ந்தளித்து கொண்டாடிடனர்


No comments:

Post a Comment